Företagets idé har alltid varit att det skall vara så enkelt som möjligt att handha våra produkter.
Idén till en energibesparande produkt kom redan på 70-talet när första oljekrisen kom
och det delades ut ransoneringskort för bensin.
Ett analog reglersystem blev till och som sedan utvecklades och tillverkades i över 40 år.

På 80-talet kom våra första digitala system som kunde övervakas via modem.
När internet kom och man kunde ansluta via nätet så utvecklades marknaden
och systemen mer och mer till att idag vara helt webbaserade system.
Idag har vi service på alla de gamla systemen samt att vi idag använder ledande företags produkter för att bygga våra automationssytem.